STARTKONTAKTOM OSSARKIVANNONSERA
NYHETERDEBATTFORSKNINGLEDARE
FORSKNING
Notiser
Avhandlingar
Forskning & utbildning
Forskning pågår
Vill du skriva om forskning?

Forskning pågår

Uppskattad artikelserie om forskning

Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.
Här kan du ladda ner alla artiklar i PDF-format, med fullständig referenslista.


 
TRAUMATISK RYGGMÄRGSSKADA, nr 8-17
FYSIOTERAPI VID PARKINSONS SJUKDOM, nr 7-17
FYSISK AKTIVITET VID DEPRESSION, nr 5-17
STYRKETRÄNING VID LÅNGVARIGA LÄNDRYGGSBESVÄR, nr 4-17
STYRKETRÄNING FÖR PROFESSIONELLA MUSIKER. nr 3-17
METODER FÖR ATT MINSKA VUXNAS STILLASITTANDE, nr 2-17
SÅ PÅVERKAR STILLASITTANDE HÄLSAN, nr 1-17
DANS FÖR TONÅRSFLICKOR MED PSYKISK OHÄLSA, nr 9-16
VÅRD VID ASTMA OCH KOL, nr 8-16
GRAVIDITETSRELATERAD LÄNDRYGGS- & BÄCKENSMÄRTA, nr 7-16
PREVENTIVA INSATSER VIS AKUT SMÄRTA FR RYGG OCH NACKE, nr 5-16
FYSISK TRÄNING SOM MEDICIN del 2, nr 4-16
FYSISK TRÄNING SOM MEDICIN del 1, nr 3-16
BALANSTRÄNING VID PARKINSONS SJUKDOM, nr 2-16
RIKTLINJER PSYKISK OHÄLSA PÅ ARBETSPLATSEN, nr 1-16
STYRKETRÄNING FÖR BARN MED CEREBRAL PARES, nr 9-15
PERSONCENTRERING I FYSIOTERAPI, nr 8-15
FYSIOTERAPI EFTER WHIPLASHTRAUMA, nr 7-15
UTVECKLAS GENOM FEEDBACK, nr 6-15
FRÄMRE KORSBANDSSKADA, nr 4-15
FRÅN GENUSBLIND TILL GENUSMEDVETEN, nr 3-15
EFFEKTER AV TRÄNING PRE- och POSTOPERATIVT, nr 2-15
FYSISK AKTIVITET VID UTVECKLINGSSTÖRNING, nr 1-15
OSTEOPOROS, nr 9-14
ATT MÄTA FYSISK AKTIVITET, nr 8-14
STROKEREHABILITERING, nr 7-14
MUSIKMEDICIN, nr 6-14
LUMBALT DISKBRÅCK, nr 5-14
OBSTETRISK ANALSFINKTERRUPTUR, nr 4-14
RIKTLINJER VID LÄNDRYGGSBESVÄR, nr 3-14
SPONDYLARTRIT, nr 2-14
OBESITAS HOS BARN OCH UNGA, nr 1-14
FYSIOTERAPEUTERS ROLL FÖR GLOBAL HÄLSA, nr 9-13
FYSISK AKTIVITET & TRÄNING VID CANCER, nr 8-13
RÖRELSERÄDSLA, Fysioterapi, nr 7-13
SJUKGYMNASTYRKET 200 ÅR, Fysioterapi, nr 6-13
KROPPSMEDVETANDE & SJÄLVMEDVETANDE, Fysioterapi, nr 5-13
KVALITETSREGISTER, Fysioterapi, nr 4-13
ATT LEDA & DRIVA UTVECKLING, Fysioterapi nr 3-13
PORTFOLIO, Fysioterapi, nr 2-13
HÖGINTENSIV TRÄNING, Fysioterapi, nr 1-13
LEDRÖRLIGHET, Fysioterapi, nr 9-12
FÖRBEREDELSER INFÖR BUK- & THORAXKIRURGI, Fysioterapi, nr 8-12
FYSISK TRÄNING VID GRAVIDITET, Fysioterapi, nr 7-12
ARBETSFÖRMÅGA, Fysioterapi, nr 5 & 6 -12
FIBROMYALGI, Fysioterapi, nr 4-12
MÅLFOKUSERAD AKTIVITETSTRÄNING, Fysioterapi, nr 3-12
HANTERING AV LÅNGVARIG SMÄRTA, Fysioterapi, 2-12
ATT FÖREBYGGA FALL, Fysioterapi, nr 1-12
MUSKELTONUS, Fysioterapi nr 11-11
DIREKT ACCESS, Fysioterapi, nr 10-11
SUBACROMIAL SMÄRTA, Fysioterapi, nr 9-11
PREVENTION AV IDROTTSSKADOR, Fysioterapi, nr 8-11
FYSISK AKTIVITET OCH ÅNGEST, Fysioterapi, nr 5-11
AKUPUNKTUR INOM SJUKGYMNASTIK, Fysioterapi, nr 4-11
ARM- OCH HANDTRÄNING VID STROKE, Fysioterapi, nr 3-11
KLINISKA RIKTLINJER RYGGMÄRGSBRÅCK, Fysioterapi, nr 2-11
POSTOPERATIV REHAB LÄNDRYGGSBRÅCK, Fysioterapi, nr 1-11
ATT MÄTA MUSKELFUNKTION, Fysioterapi, nr 12-10
SJUKGYMNASTIK VID LYMFÖDEM, Fysioterapi, nr 11-10
SPASTICITET EFTER STROKE, Fysioterapi nr 10-10
VUXENLIV MED CEREBRAL PARES, Fysioterapi nr 9-10
SENSOMOTORIK VID NACKBESVÄR, Fysioterapi nr 6,7-10
PRIORITERINGAR, Fysioterapi nr 5-10
DEN RÖRLIGA HJÄRNAN, Fysioterapi, nr 4-10
BÅLSTABILISERANDE TRÄNING VID LÄNDRYGGSSMÄRTA, Fysioterapi 3-10
ANDNINGSVÅRDANDE BEHANDLING, Fysioterapi nr 2-10
BEHANDLING AV HUVUDVÄRK, Fysioterapi nr 1-10
GULLIAIN-BARRÉS SYNDROM, Fysioterapi, nr 12-09
SJUKGYMNASTIK EFTER STROKE, Fysioterapi, nr 11-09
GÅNG HOS BARN MED CEREBRAL PARES, Fysioterapi, nr 10-09
MOBIL INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK, Fysioterapi, nr 9-09
TRÄNING VID ARTROS OCH HJÄRTSJUKDOM, Fysioterapi, nr 8-09
HELKROPPSVIBRATION, Fysioterapi, nr 6,7-09
OSTEOPOROS, Fysioterapi, nr 5-09
MULTIPEL SKLEROS, Fysioterapi, nr 4-09
CI-TERAPI FÖR BARN MED HEMIPLEGI, Fysioterapi, nr 3-09
FOTLEDSFRAKTURER, Fysioterapi, nr 2-09
SMÄRTA VID DATORARBETE, Fysioterapi, nr 1-09
ARBETSRELATERAD MUSKULOSKELLETAL SMÄRTA, Fysioterapi, nr 12-08
FRÅN KUNSKAP TILL HANDLING, Fysioterapi, nr 11-08
KROPPSMEDVETANDE OCH KROPPSUPPFATTNING, Fysioterapi, nr 10-08
HÄLSOEFFEKTER AV FYSISK AKTIVITET, Fysioterapi, nr 9-08
TRÄNINGSEFFEKTER FÖR ÄLDRE, Fysioterapi, nr 8-08
FYSISK AKTIVITET/TRÄNING VID ASTMA, Fysioterapi, nr 6/7-08
MOTIVERA ÄLDRE TILL FYSISK AKTIVITET, Fysioterapi, nr 5-08
FYSISK AKTIVITET KOSTNADSEFFEKTIV BEHANDLING, Fysioterapi, nr 4-08
TRÄNING VID YRSEL, Fysioterapi, nr 3-08
PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM, Fysioterapi, nr 2-08
HÄLSOKLASSIFIKATIONEN ICF, Fysioterapi, nr 1-08
FRÄMRE KORSBANDSSKADA DEL 2: MUSKELFUNKTION, Fysioterapi, nr 12-07
PERSPEKTIV PÅ STYRKETRÄNING, Fysioterapi, nr 11-07
VARFÖR ORTOPEDEN BLEV SJUKGYMNAST, Fysioterapi, nr 10-07
FRÄMRE KORSBANDSSKADA DEL 1: TILLTRO, Fysioterapi, nr 9-07
FYSISK TRÄNING VID HJÄRTSJUKDOM, Fysioterapi, nr 8-07
BARN, FYSISK AKTIVITET & HÄLSA, Fysioterapi, nr 6/7-07
FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT, Fysioterapi, nr 5-07
FYSISK TRÄNING VID NJURSJUKDOM, Fysioterapi, nr 4-07
BÄCKENBOTTENTRÄNING VID URININKONTINENS, Fysioterapi, nr 3-07
LÅNGVARIG SMÄRTA & EVIDENS SJUKGYMNASTIK, Fysioterapi, nr 2-07
INTERVENTION VID NACKBESVÄR, Fysioterapi, nr 1-07
LÄNDRYGGS- & BÄCKENSMÄRTA VID GRAVIDITET, Fysioterapi, nr 12-06
TRÄNINGSEFFEKT KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM, Fysioterapi, nr 11-06
INTERVENTION VID RYGGBESVÄR, Fysioterapi, nr 10-06
TIDIG TRÄNING EFFEKTIVT VID ARTROS, Fysioterapi, nr 9-06
BETEENDEMEDICIN, Fysioterapi, nr 8-06
SJUKGYMNASTIK FÖR BARN MED CEREBRAL PARES, Fysioterapi, nr 6/7-06
ANDNINGSVÅRD EFTER KIRURGI & HÖGRISKPATIENTER, Fysioterapi, nr 5-06
DOSERAD TRÄNING POSITIVT VID REUMATOID ARTRIT, Fysioterapi, nr 4-06
STYRKETRÄNING VID SKADOR I CENTRALA NERVSYSTEMET, Fysioterapi, nr 3-06
FYSISK TRÄNING FÖRBÄTTRAR ÄLDRES BALANS & STYRKA, Fysioterapi, nr 2-06
TRO, VETANDE OCH VETENSKAP, Fysioterapi, nr 1-06

UppFysioterapi, Fysioterapeuterna, Box 3196, 10363 Stockholm.
Besöksadress: Vasagatan 48, 3 tr
Tel: 08-56706100

e-post: fysioterapi@fysioterapeuterna.se