STARTOM FYSIOTERAPILEDAREFORSKNING
KONTAKTDEBATTARKIVANNONSERA
ANNONSERA

ANNONSERA

Utgivningsplan 2016 hittar du här!

Nu börjar ett nytt spännande tidningsår. Se till att du syns i den ledande tidningen för fysioterapeuter/sjukgymnaster under 2016!
Utgivningsplan & prislista 2016

Vill du boka en annons?

Kontakta Gabrielle Hagman, annonssäljare på Mediakraft AB.
Tel: 08-23 45 34
E-post: gabrielle.hagman[at]mediakraft.se
Mejla Gabrielle här!

Din bästa kontaktyta mot landets fysioterapeuter & sjukgymnaster!

Vi ger ut Sveriges största facktidskrift för fysioterapeuter/sjukgymnaster. Via annonser i Fysioterapi når du en yrkeskår som finns på många arenor och som dagligen använder, ordinerar och förskriver många olika hjälpmedel, behandlings- och träningsredskap.

Fysioterapeuter, både i privat och offentlig verksamhet, har ofta stort inflytande över klinikens inköp. Behovet av en produkt eller tjänst kan finnas kontinuerligt eller uppstå plötsligt, så det är en fördel att synas regelbundet i Fysioterapi.

Tidningen ges ut av fackförbundet Fysioterapeuterna.

TS-kontrollerad upplaga år 2015 är 12 900 exemplar, men vi når betydligt fler då varje ex har flera läsare. ISSN 0037-6019

BildFysioterapi, Fysioterapeuterna, Box 3196, 10363 Stockholm.
Besöksadress: Vasagatan 48, 3 tr
Tel: 08-56706100

e-post: fysioterapi@fysioterapeuterna.se